1. Personuppgiftsansvarig

1.1 Sagolekhuset Junibacken AB (org.nr 556462-6298) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och vi värnar om säkerhet och integritet vid vår personuppgiftsbehandling, varför denna integritetspolicy kontinuerligt kommer att uppdateras.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket ändamål?

2.1 Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig bland annat i samband med att du besöker, Junibacken, våra webbsidor, anmäler dig till våra nyhetsbrev, bokar skolbesök eller arrangerar event.

2.2 Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är vanligen:

· namn

· kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer

· användardata (till exempel vilka webbsidor du besöker/har besökt och var på webbsidorna du klickar/har klickat)

· IP-adress

· korrespondens med oss

· betalningsuppgifter

2.3 Nedan följer våra olika ändamål och information gällande personuppgiftsbehandlingen kring dessa.

Besök på Junibacken

Vid förköp av entrebiljetter hanteras köpet av Junibackens underleverantör Visitgroup (https://www.visitgroup.com/). I egenskap av personuppgiftsbiträde behandlar Visitgroup de personuppgifter som är nödvändiga för att boka biljetter på Junibacken, namn, e-postadress, telefonnummer och bostadsland samt ordernummer.

Junibacken är personuppgiftsansvarig för denna behandling. Personuppgifter för bokföringsinformation sparas i 7 år. Övriga personuppgifter anonymiseras efter 6 månader.

I samband med besök på Junibacken kan kundundersökningar komma att genomföras av Junibacken eller samarbetspart till Junibacken som då är Junibackens personuppgiftsbiträde. Om kundundersökningen genomföras av personupppgiftsbiträde till Junibacken kommer Junibacken bara ta del av aggregerad statistik från kund-undersökningen. De personuppgifter som behandlas i samband med en kundundersökning raderas senast 12 månader efter att kundundersökningen genomfördes.

Prenumeration av nyhetsbrev

Personuppgifter (e-postadress) som lämnas i samband med prenumeration av våra nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig, länk finns i nyhetsbrevet, tar vi bort dina personuppgifter.

Skolbesök och event

Kategorier av personuppgifter som hanteras vid dessa tillfällen: namn, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer), din korrespondens, uppgift om köptidpunkt, köpställe, betalningsuppgifter, fakturaadress, organisationsummer, eventuellt fel/klagomål och specialkost.

Hantering av kundserviceärenden

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via e-post, telefon eller i digitala kanaler. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Behandling sker utifrån vårt berättigade intresse av att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

3. Cookies

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På våra webbplatser används cookies för att ge dig som användare tillgång till personliga inställningar till nästa gång du gör ett besök med samma webbläsare. Vi registrerar också generell besöksstatistik. Ingen statistik spåras till en unik användare. Om du inte vill tillåta användning av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsare. Läs mer om hur du gör det i din webbläsares hjälpavsnitt.

Observera att vi endast använder cookies för att förenkla för dig. Väljer du att ta bort lagring av cookies i din webbläsare kan vi inte garantera att vi kan ge dig den service vi strävar efter.

Läs mer här om cookies på Junibacken.

4. Säkerhetsåtgärder

Junibacken använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter samt har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Principen för behandling av personuppgifter vid Junibacken är att endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter, för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål, har tillgång till dem.

5. Den registrerades rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter som Junibacken behandlar om dig. Du har även rätt att få dina personuppgifter uppdaterade samt i vissa fall även raderade. Om du vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du mejla oss på dataskydd@junibacken.se. Övriga kontaktuppgifter finner du på vår webbplats under Kontakt

Om du har synpunkter eller klagomål på vår behandling av dina personuppgifter vill vi gärna veta det. Kontakta oss då på vår mejl: dataskydd@junibacken.se. Du kan också vända dg till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddslagstiftningen.