Besöksadress

Junibacken
Galärvarvsvägen 8
115 21 Stockholm

Mail: shop@junibacken.se

Tel (växel): 08-587 230 00

 

Fakturaadress

Sagolekhuset Junibacken AB
Kund-id FSX3552
FE 301
105 69 Stockholm

Fakturor mailas till Inbox.lev.956877@arkivplats.se.
Vårt organisationsnummer är 556462-6298.